24-25 kwietnia 2020, Poznań, Centrum Kongresowo-Dydaktyczne

WIDZENIE 20/20 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa


      Szanowni Państwo! Koleżanki i Koledzy!

Sprawne funkcjonowanie układu wzrokowego człowieka jest istotnym czynnikiem warunkującym możliwość edukacji, rozwoju i odczuwanie dobrej jakości życia. Dlatego  narząd wzroku, jak i proces widzenia jest w centrum zainteresowania różnych specjalistów. Niewątpliwie  interdyscyplinarne i kompleksowe podejście do opieki nad widzeniem pacjentów jest kluczem do sukcesu. Taki charakter postępowania warunkowany jest współpracą specjalistów w zakresie różnych profesji między innymi optometrystów, okulistów, ortoptystów, optyków, naukowców, czy  psychologów. Wydarzenie na które Państwa zapraszamy będzie sposobnością do przyjrzenia się wybranym  zagadnieniom  z  zakresu opieki nad układem wzrokowym z różnych perspektyw. Wykłady będą prowadzone zarówno przez zagranicznych, jak  polskich wykładowców. Tematami wiodącymi konferencji będą: wcześniactwo i jego konsekwencje z punktu widzenia optometrysty i okulisty, zaburzenia wzrokowe i postępowanie u pacjentów z  ADD, ADHD, autyzmem, czy zespołem Downa, wyzwania dla współczesnej optometrii  i okulistyki jakie stawia przed nami opieka nad pacjentem geriatrycznym oraz tematyka sztucznej inteligencji stosowanej w diagnostyce, soczewek relaksacyjnych, chirurgii refrakcyjnej. Nie zabraknie również zagadnień z zakresu psychologii przydatnych z punktu widzenia specjalisty zajmującego się wzrokiem. Wydarzenie będzie okazją do zaprezentowania wyników badań naukowych prowadzonych w zakresie szeroko pojętej nauki o widzeniu.

      

     Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego:

         prof. dr hab. Marcin Stopa, dr hab. Wojciech Warchoł

 

Konferencja pod patronatem Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki

 

 

Centrum Kongresowo-Dydaktyczne
Przybyszewskiego 37a
60-356 Poznań

24-25 kwietnia 2020

ORGANIZATOR

Katedra Chorób Oczu i Optometrii
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Rokietnicka 5D
60-806 Poznań

BIURO ORGANIZATORA

Biuro Organizacji Konferencji InspireCongress Sp. z o. o.
ul. Powstańców Śląskich 95
53-332 Wrocław
Tel.: 71 780 90 52
Faks: 71 780 90 54
E-mail: biuro@inspirecongress.pl

WSPÓŁORGANIZATOR

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Nauki i Medycyny
ul. Powstańców Śl. 95,
53-332 Wrocław
Tel.: +48 71 780 90 52
Faks: +48 71 780 90 54
E-mail: fundacja@fundacjanauki.pl