19-20 lutego 2021, Poznań, Centrum Kongresowo-Dydaktyczne

WIDZENIE 20/20 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa


KOMITETY

Komitet Naukowy:

Prof. dr hab. n. med. Marcin Stopa – przewodniczący
Dr hab. n. med. Wojciech Warchoł - wiceprzewodniczący

Angela Howell OD, FCOVD, FAAO

Daniel Smith OD, Assistant Professor

Tracy Matchinski,  OD, FAAO,  Assistant Professor ICO

Anna Ablamowicz Tichenor OD, PhD, FAAO

Prof.  dr hab. n. med. Bogdan Miśkowiak

Prof. dr. hab. n. med. Bartłomiej Kałużny

Prof. dr hab. Marcin Nabiałek

Prof. dr hab. Ryszard  Naskręcki

Prof. dr hab. Jacek Styszyński           

Dr hab. Jacek Pniewski

Dr hab. n. med. Agnieszka Słopień

Dr hab. inż. Magdalena Asejczyk-Widlicka, Prof. PWr

Prof. dr hab. Jacek Filipecki

Dr n. med. Hanna Buczkowska

 

Komitet Organizacyjny:

Dr hab. n. med. Wojciech Warchoł - przewodniczący
Prof. dr hab. n. med. Marcin Stopa – wiceprzewodniczący

Dr n. med. Hanna Buczkowska

Dr n. med. Monika Feltzke

Dr n. med. Katarzyna Perz-Juszczyszyn

Dr n. med. Andrzej Michalski

Dr n. med. Natalia Adamczak

Dr n. med. Danuta Pieczyrak

Mgr Katarzyna Dubas

Centrum Kongresowo-Dydaktyczne
Przybyszewskiego 37a
60-356 Poznań

19-20 lutego 2021

ORGANIZATOR

Katedra Chorób Oczu i Optometrii
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Rokietnicka 5D
60-806 Poznań

BIURO ORGANIZATORA

Biuro Organizacji Konferencji InspireCongress Sp. z o. o.
ul. Powstańców Śląskich 95
53-332 Wrocław
Tel.: 71 780 90 52
Faks: 71 780 90 54
E-mail: biuro@inspirecongress.pl

WSPÓŁORGANIZATOR

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Nauki i Medycyny
ul. Powstańców Śl. 95,
53-332 Wrocław
Tel.: +48 71 780 90 52
Faks: +48 71 780 90 54
E-mail: fundacja@fundacjanauki.pl