19-20 lutego 2021, Poznań, Centrum Kongresowo-Dydaktyczne

WIDZENIE 20/20 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa


SESJA STUDENCKA

studencka sesja plakatowa

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do zgłaszania abstraktów  w ramach planowanej sesji studenckiej oraz sesji posterowej.  Prace mogą dotyczyć  badań z zakresu optometrii, okulistyki, optyki okularowej, czy szeroko rozumianej nauki o widzeniu.  Trzy najlepsze zdaniem Komisji Naukowej prace zostaną wygłoszone przez ich autorów na konferencji w formie 10 minutowej prelekcji, pozostałe będą przedstawione w formie posteru.

Dla kogo: studenci kierunku optometria i optyka okularowa, absolwenci, studenci kierunku lekarskiego, lekarze w trakcie specjalizacji z zakresu okulistyki

Ostateczny termin nadsyłania : 31.10.2020

Autorzy abstraktów otrzymają informację zwrotną.

Abstrakty w języku polskim i angielskim.

Maksymalnie 500 słów.

Rekomendowany  układ : Cel pracy, metodyka, wyniki, wnioski.

ZGŁOŚ ABSTRAKT

Centrum Kongresowo-Dydaktyczne
Przybyszewskiego 37a
60-356 Poznań

19-20 lutego 2021

ORGANIZATOR

Katedra Chorób Oczu i Optometrii
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Rokietnicka 5D
60-806 Poznań

BIURO ORGANIZATORA

Biuro Organizacji Konferencji InspireCongress Sp. z o. o.
ul. Powstańców Śląskich 95
53-332 Wrocław
Tel.: 71 780 90 52
Faks: 71 780 90 54
E-mail: biuro@inspirecongress.pl

WSPÓŁORGANIZATOR

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Nauki i Medycyny
ul. Powstańców Śl. 95,
53-332 Wrocław
Tel.: +48 71 780 90 52
Faks: +48 71 780 90 54
E-mail: fundacja@fundacjanauki.pl